Revize zdvihacích zařízení

Provedeme pro Vaší firmu komplexní kontrolní činnost technického stavu a provozu zdvihacích zařízení a jejich příslušenství a předepsané odborné kontroly ostatních ocelových konstrukcí.

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

revizní zkoušky, revize, kontroly, inspekce a revize elektrického zařízení pro:

 • kladkostroje přemístitelné i trvale umístěné
 • přenosné zvedáky
 • vrátky
 • mostové a podvěsné jeřáby
 • portálové jeřáby
 • kozové jeřáby
 • konzolové jeřáby
 • sloupové jeřáby
 • věžové jeřáby
 • stohovací jeřáby
 • automobilové zvedáky
 • zvedací čela nákladních automobilů
 • silniční výložníkové jeřáby
 • ramenové nosiče kontejnerů
 • nakládací jeřáby (hydraulické ruky)
 • pohyblivé pracovní plošiny
 • závěsné lávky
 • pohyblivé rampy
 • manipulační stoly

Výše uvedené kontroly, prohlídky a zkoušky jsou provedeny v rozsahu norem ČSN, ISO, EN a technické dokumentace výrobců jednotlivých zařízení.