Revizní technik zdvihacích zařízení

je kontrolním a schvalovacím orgánem. Schvaluje do trvalého provozu veškerá zdvihací zařízení (ověřovací zkouška) a provádí revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení v pravidelných termínech dle ČSN 27 0142. Provádí základní a opakovací školení obsluh ZZ včetně přezkoušení.