Osvědčení a certifikáty

Oprávnění k provádění níže uvedených činností


Osvědčení o způsobilosti pracovníka pro samostatnou činnost na eletrických zařízeních do 1000V v objektech třídy A a B -§6


Osvedčení o odborné způsobilosti